ข่าวสารและกิจกรรม

ปูนลูกดิ่ง ขอเคียงข้างช่างไทย

ในขณะที่พวกเรากักตัวอยู่ในบ้าน ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ต้องเสี่ยงทำงานนอกบ้าน เพื่อให้การก่อสร้างยังคงดำเนินต่อไปได้

ขอบคุณที่เสียสละเพื่อเรา ขอบคุณช่างทุกคน

ปูนลูกดิ่ง ขอเคียงข้างช่างไทยให้เหมือนกับที่ช่างไทย ไว้ใจเราตลอดมา

กิจกรรมที่ผ่านมา