ข่าวสารและกิจกรรม

ปูนลูกดิ่ง ลูกราชบุรี

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ ปูนลูกดิ่ง ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ที่ จังหวัดราชบุรี ขอส่งมอบหน้ากากอนามัย ให้กับคุณหมอและพยาบาล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) พร้อมทั้งน้ำดื่ม และ อุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ใช้คัดกรองผู้มารับบริการ
โดยส่งมอบให้กับ สถานพยาบาลดังนี้
1. โรงพยาบาล โพธาราม
2. โรงพยาบาล แม่และเด็ก
3. โรงพยาบาล บ้านโป่ง
4. โรงพยาบาล ค่ายภาณุรังษี
5. โรงพยาบาล ราชบุรี

ลูกดิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

กิจกรรมที่ผ่านมา