ข่าวสารและกิจกรรม

หน้ากากอนามัย ลูกดิ่ง สู้ Covid-19

ปูนลูกดิ่ง ห่วงใยชาวควิกโคท เราอยากให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างปลอดภัย ด้วยการมอบหน้ากากอนามัย แทนกำลังใจในการทำงานช่วง Covid-19 ขอให้ทุกคนปลอดภัย เราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะ

กิจกรรมที่ผ่านมา