ข่าวสารและกิจกรรม

ปูนลูกดิ่ง ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย

วันที่ 23 เมษายน 2563 ปูนลูกดิ่ง ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชัยยศ เด่นอริยะกุล ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้ลงมารับมอบด้วยตัวเอง

ลูกดิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ สู้ ๆ คร่า

กิจกรรมที่ผ่านมา