ข่าวสารและกิจกรรม

ปูนลูกดิ่ง ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย

วันที่ 22 เมษายน 2563 ปูนลูกดิ่ง ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 300 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมการแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร โดยมี นาวาเอก ปิยะชาติ เจริญวัฒนาพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นผู้ลงมารับมอบด้วยตัวเอง

ลูกดิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะค่ะ

กิจกรรมที่ผ่านมา