ข่าวสารและกิจกรรม

ปูนลูกดิ่ง ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

ที่ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 สาขาก่ออิฐ และสาขาปูกระเบื้อง น้องๆเหล่านี้ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ไม่แตกแยก ไม่แตกร้าว” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปูนลูกดิ่งจัดทำขึ้นเพื่อสอนเทคนิคการ ก่อ ฉาบ และปูกระเบื้อง อย่างช่างมืออาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาชีพ ปูนลูกดิ่งมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาฝีมือเยาวชนไทย พร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้น้องๆไปต่อในระดับอาเซียนและคว้ารางวัลกลับมาให้ได้นะคะ!

กิจกรรมที่ผ่านมา