ข่าวสารและกิจกรรม

ฝ่ายขายของบริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้เป็นตัวแทนในการส่งมอบของรางวัลโปรแกรม Quick Coat Family Rewards ยิ่งซื้อ ยิ่งได้ ยิ่งกำไร

ให้กับผู้สนับสนุนบริษัทฯ ซึ่งเปรียบเสมือบครอบครัวของเรา ทางบริษัทขอมอบผลตอบแทน ควิกโคท แฟมมิลี่ รีวอร์ดส์ เพื่อแทนคำขอบคุณ และช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันตลอดไป

กิจกรรมที่ผ่านมา