ข่าวสารและกิจกรรม

ควิกโคท โปรดักส์ มอบทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน ประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรให้กับพนักงานประจำสำนักงานใหญ่และโรงงาน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมถ้วยทอง ชั้น 6 บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด

โดยมี คุณประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มอบทุนให้แก่พนักงาน ตามนโยบายใหม่ของบริษัทในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ถือเป็นอีกกิจกรรมดีๆที่เป็นสวัสดิการใหม่ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพนักงานและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร

กิจกรรมที่ผ่านมา