ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมและสาธิตวิธีการใช้งานปูนลอฟท์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมลูกค้าสัมพันธ์ของทางบจก.ควิกโคท โปรดักส์ ได้รับเกียรติจาก วิทยาลัยเทคโนโลยี บุญถาวร ให้การอบรมและสาธิต สอนงานก่อ งานฉาบ และสาธิตวิธีการใช้งานปูนลอฟท์ โดยมีอาจารย์ อาจารย์ฝึกสอน และนักศึกษา รวมทั้งหมด 53 ท่านเข้าการอบรม พร้อมทั้งมอบเกรียติบัตรให้สำหรับผู้ที่ผ่านงานอบรมการใช้ปูนลอฟท์ ตามโครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าว อบรมและสาธิตวิธีการใช้งานปูนลอฟท์ วิทยาลัยเทคโนโลยี บุญถาวร

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมลูกค้าสัมพันธ์ของทางบจก.ควิกโคท โปรดักส์ ได้รับเกียรติจาก วิทยาลัยเทคดนโลยี บุญถาวร ให้การอบรมและสาธิต สอนงานก่อ งานฉาบ และสาธิตวิธีการใช้งานปูนลอฟท์ โดยมีอาจารย์ อาจารย์ฝึกสอน และนักศึกษา รวมทั้งหมด 53 ท่าน พร้อมทั้งมอบเกรียติบัตรให้สำหรับผู้ที่ผ่านงานอบรมการใช้ปูนลอฟท์ ตามโครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าว

กิจกรรมที่ผ่านมา