ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมและสาธิตวิธีการใช้งานปูนลอฟท์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ทีมเทคนิค ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมลูกค้าสัมพันธ์ของทางบจก.ควิกโคท โปรดักส์ ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจการท่องเที่ยว ให้เข้ามาอบรมและสาธิตวิธีการใช้งานปูนลอฟท์ พร้อมทั้งสอนงานปูนปั้นหลักสูตรอาชีพระยะสั้นตามโครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าว ซึ่งทาง ผอ.ให้ความสำคัญกับการอบรมเป็นอย่างมากและได้กล่าวขอบคุณ บ.ควิกโคทที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเยี่ยม

กิจกรรมที่ผ่านมา