ข่าวสารและกิจกรรม

ทีมเทคนิคของทีมปูนลูกดิ่งเข้าให้การอบรม
ซ่อมรอยแตกร้าว

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการแก้ไขงานรอยร้าวผนังปูนฉาบด้วยผลิตภัณฑ์ปูนลูกดิ่ง ของบจก.ควิกโคท โปรดักส์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ บมจ.แลนด์แลนด์เฮ้าส์

โดยให้ความรู้และแนะนำวิธีการแก้ปัญหา ทั้งในส่วนของทฤษฎีและปฏิบัติจริง

กิจกรรมที่ผ่านมา