ข่าวสารและกิจกรรม

ควิกโคท โกอินเตอร์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 คุณ ประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด นำทีม พาส่งพนักงานถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปศึกษาและดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่ วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 โดยส่งทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมเคมีของเราไปเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อที่จะไปศึกษาเทคโนโลยีทางด้านเคมีในการทำปูน มาปรับใช้กับโรงงานของเรา

กิจกรรมที่ผ่านมา