ข่าวสารและกิจกรรม

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 คุณองค์คุณ อยู่มั่น ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท ไทยเพอร์ไลต์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนบริษัทฯ เดินทางไปมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 และ ทุนยอดนักอ่าน รวมทั้งหมด 65 ทุน ให้กับนักเรียน 3 โรงเรียน ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัท โดยมีโรงเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด 3 โรง ดังนี้
1. โรงเรียนวัดน้ำพุ ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 18 ทุน และ ทุนยอดนักอ่าน 15 ทุน
2. โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 10 ทุน และ ทุนยอดนักอ่าน 12 ทุน
3. โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 10 ทุน
ในการนี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 18
เพราะทางบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ต้องการเห็นนักเรียนทุนทุกรุ่นได้รับโอกาสที่ดีและมีกำลังใจในการเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยให้มีอนาคตที่ดีตามปณิธานของผู้บริหาร

กิจกรรมที่ผ่านมา