ข่าวสารและกิจกรรม

บ.ควิกโคทรับมอบเกิยรติบัตร จากวิทยาลัยเทคนิคการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนบ้านพูน

บ.ควิกโคทและทีมเทคนิค Sales & CS ได้มาเป็นตัวแทนรับมอบเกิยรติบัตรทำกิจกรรม CSR ให้กับวิทยาลัยเทคนิคการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนบ้านพูนสอนวัสดุเหลือใช้มาทำปูนปั้นตามรูปแบบมาใส่ต้นไม้หรือที่วางโทรศัพท์

กิจกรรมที่ผ่านมา