ข่าวสารและกิจกรรม

บ.ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน สู่องค์กรคุณธรรม

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด โดยคุณประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ และคุณนวพร ทองน้ำตะโก
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม
องค์กรธุรกิจคุณธรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จัดโดย ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ สสส.
และมูลนิธิหัวใจอาสา

กิจกรรมที่ผ่านมา