ข่าวสารและกิจกรรม

บ.ควิกโคท นำทีมโดยช่างเทคนิคและเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้ อบรมและสาธิต กับวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

28 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ควิกโคท จำกัด นำทีมโดยช่างเทคนิคและเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้กับวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเพื่อเข้ามาอบรมและสาธิต ต้องขอขอบคุณท่านผอ.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ที่ให้เกิยรติมาต้อนรับบริษัทและทีมงาน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับดีมาก มีทั้งอาจารย์.นักศึษา ชั้นปวช2.ปวส3ลงทะเบียนเรียน จำนวน100ท่าน.

ซึ่งทาง ผอ.ให้ความสำคัญกับการอบรมเป็นอย่างมากและได้กล่าวขอบคุณ บ.ควิกโคทที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเยี่ยม

กิจกรรมที่ผ่านมา