ข่าวสารและกิจกรรม

บ.ควิทโคท ร่วมอาสาสมัครพัฒนาชุมชนคลองบางบัว จ.กรุงเทพมหานคร

วันนี้ทีมงานเทคนิคและ sales&cs. ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนคลองบางบัว กับทางวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองและสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ณ ชุมชนคลองบางบัว จ.กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ผ่านมา