ข่าวสารและกิจกรรม

บ.ควิกโคท จัดอบรมและสาธิตการ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าว

วันนี้ทางทีมงานCS.และทีมเทคนิคได้เข้ามาให้การสนับสนุนอบรมและสาธิตงานก่อ ฉาบ หลักสูตรเบื้องต้นให้กับน้อง ๆวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ตามโครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าว

กิจกรรมที่ผ่านมา