ข่าวสารและกิจกรรม

เยี่ยมเยียนลูกค้าของ บริษัท ควิกโคท

วันนี้คุณฟ้าใส ได้เข้าเยี่ยมเยียนลูกค้าของบริษัท ต้องขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ทางคุณฟ้าใสและลูกค้าก็ต่างรู้สึกดีใจที่ เราให้ความสำคัญและดูแลกันเป็นคู่ค้าอย่างดีตลอดมา

กิจกรรมที่ผ่านมา