ข่าวสารและกิจกรรม

บ.ควิกโคท ได้รับเกียรติ​ให้เข้ามาอบรมสาธิตกับนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าว

วันนี้ ผอ.ฝ่ายขาย คุณธีรพล และ คุณสุทธิ ผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บ.ควิกโคทได้รับเกียรติ​ให้เข้ามาอบรมสาธิตกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีตามโครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าว
#ไม่แตกแยกไม่แตกร้าว

กิจกรรมที่ผ่านมา