ข่าวสารและกิจกรรม

บ.ควิกโคท จัดอบรมและสาธิตการฉาบปูนหลักสูตร
เบื้องต้น ในโครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าว

วันนี้ทีมเทคนิคและsales&csได้มาให้การอบรมและสาธิตการฉาบปูนหลักสูตรเบื้องต้น
ตามโครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าวให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยี่บุญถาวรในหัวข้องานฉาบผิวบาง,
งานปูกระเบื้องและงานช่อมผนังรอยแตกร้าว
#ไม่แตกแยกไม่แตกร้าว

กิจกรรมที่ผ่านมา