ข่าวสารและกิจกรรม

บ.ควิกโคท ได้ให้การสนับสนุนอบรมและสาธิตผลิตภัณฑ์กับสถาบันการศึกษา ในโครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าว

สืบเนื่องจากบ.ควิกโคทได้ให้การสนับสนุนอบรมและสาธิตผลิตภัณฑ์กับสถาบันการศึกษาในโครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าว ณ มหาลัยราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวายที่ผ่านมาซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าอบรมเป็นอย่างมาก ทางคณะอาจารย์​และศิษย์เก่า​ มีโครงการจิตอาสานอกสถานที่ เพื่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพช่างและเกษตรโรงเรียนพระดาบส จ.สระบุรีในการนี้ ทางบ.ควิกโคทโดยได้ให้การสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์พร้อมน้ำดื่มในจัดทำครั้งนี้เต็มที่..
#ไม่แตกแยกไม่แตกร้าว

กิจกรรมที่ผ่านมา