ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัทควิกโคท มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561
ให้กับน้องนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ คุณ สุรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต เป็นตัวแทน บริษัท ได้เดินทางไปมอบ
ทุนการศึกษา ประจำปี 2561 และทุนยอดนักอ่าน เราทำมาทุกปี ให้กับน้องนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี(ในระแวกใกล้เคียงโรงงาน F1 ของเรา) ซึ่งทางบริษัทได้มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด 3 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนวัดน้ำพุ
2. โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว
3. โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ

กิจกรรมที่ผ่านมา