ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัทควิกโคท ได้ทำการจัดส่ง ยาเก่า ให้กับ โครงการ
"ยาเหลือ อย่าทิ้ง เราขอ"

วันนี้ควิกโคท ได้ทำการจัดส่ง ยาเก่า เข้าร่วมกับโครงการ "ยาเหลือ อย่าทิ้ง เราขอ" เพราะยาที่คุณกำลังทิ้ง อาจจะจำเป็นสำหรับใครอีกหลายคน เป็นโครงการดีๆ ของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย เพื่อนำยาที่เข้าร่วมโครงการส่งต่อให้ผู้ป่วยในสถานสงเคราะห์และโรงพยาบาลในพื้นที่ขาดแคลนต่อไป...

กิจกรรมที่ผ่านมา