ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัทควิกโคท นำทีมงานเทคนิคและช่างครบทีม
เข้าให้การสนับสนุน "โครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าว"

วันนี้บริษัทควิกโคท นำทีมงานเทคนิคและช่างครบทีม เข้าให้การสนับสนุน "โครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าว"ให้กับสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
โดยมีคุณอัครภัทร ทองน้ำตะโก เข้าเป็นประธานร่วมเปิดพิธีการอบรมร่วมกับ ดร.อนันต์
รองคณะบดี และประธานศิษย์เก่า นายกสมาคมผู้ปกครอง

กิจกรรมที่ผ่านมา