ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัทควิกโคทได้รับโอกาสจัดการอบรมผลิตภัณฑ์
ให้กับพนักงานร้านคอนสมิกซ์

วันนี้ ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมเทคนิคsales ได้มาให้การอบรมผลิตภัณฑ์
ให้กับพนักงานร้านคอนสมิกซ์

กิจกรรมที่ผ่านมา