ข่าวสารและกิจกรรม

บ.ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ร่วมสร้างองค์พระประธาน
ขนาดใหญ่ วัดอรัญวิเวก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

สวัสดียามบ่ายอ่อนๆคะ
จากเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ร่วมถวายผลิตภัณฑ์ปูนของบริษัท โดยถวายให้ทางวัดอรัญวิเวก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ท่านนิคม) เพื่อร่วมสร้างองค์พระประธานขนาดใหญ่

ซึ่งขณะนี้ การก่อสร้างองค์พระประธานก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ

กิจกรรมที่ผ่านมา