ข่าวสารและกิจกรรม

บ.ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้ร่วมโครงการแว่นแก้ว
ซึงเป็นโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

เช้าวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 คุณประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้เป็นตัวแทนส่งมอบแว่นตา ที่พี่ๆน้องๆพนักงานทุกท่าน
ได้ร่วมบริจาค ให้ทางโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ในโครงการแว่นแก้ว
ซึงเป็นโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารโครงการธนาคารแว่นตามารับมอบด้วยตัวเองค่ะ
ทั้งนี้ยังได้มอบปัจจัยเพื่อร่วมสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
อีกด้วยค่ะ และนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่เราร่วมสนับสนุนมาโดยตลอด

กิจกรรมที่ผ่านมา