ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด สนับสนุนถุงปูนจำนวน 18,000 ใบ สร้างฝาย จ.พิษณุโลก

ซึ่งเรา บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้รับโอกาสในการสนับสนุนถุงปูนจำนวน 18,000 ใบ
เพื่อสร้างฝายที่ จ.พิษณุโลก "เราภูมิใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมจิตอาสา และเราพร้อมสนับสนุนโครงการดี ๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่อง" นี้คือปณิธานของผู้บริหารและคณะทีมบริหาร
บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด

กิจกรรมที่ผ่านมา