ข่าวสารและกิจกรรม

บทสัมภาษณ์กลยุทธ์ทางการตลาด
ปูนอิฐมวลเบา ตราลูกดิ่ง
ในรายการ Money 360°

สัมภาษณ์ คุณอัครภัทร ทองน้ำตะโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด
บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยกลุ่มผู้เชียวชาญหลาย ๆ ด้านได้รวมตัวกันคิดค้นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปูนซีเมนต์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับงานฉาบอิฐมวลเบามากที่สุด และด้วยการรวมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ปูนฉาบที่ดีที่สุดรายแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อปูนฉาบสำเร็จรูปควิกโคท ตราลูกดิ่ง

กิจกรรมที่ผ่านมา