ข่าวสารและกิจกรรม

ปูนลูกดิ่งร่วมสนับสนุนถุงปูนจำนวน 8,000 ใบ
ในโครงการ "ร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์ต้นน้ำ"

กิจกรรมชุมชนรวมใจ สร้างฝายเพื่อพ่อ ปลูกป่าเพื่อแม่
เดินตามรอยพ่อ ตามหลักทรงงาน 23 ข้อ
#ฝายสร้างชีวิต ไทรงามร่วมใจ ณ โป่งน้ำร้อนไทรงาม ม.10 บ้านไทรงาม ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ฝายขนาด 8x3.5x1.2 m.
และ กระสอบที่เหลือยังได้ช่วยชาวบ้านห้วยทรายลำพูนอีก 1,000 ใบ

กิจกรรมที่ผ่านมา