ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560 THE POWER UP

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี The Power Up : Team Building 2017 นำโดยคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานที่ดีกว่า และสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน

การจัดการสัมมนาครั้งนี้ได้มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 60 ณ Vartika Adventure Retreatic Resort จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดความคิด สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ พัฒนาศักยภาพในการทำงานร่วมกัน และสร้างความสามัคคี ระหว่างพนักงานในทุกหน่วยงานเพื่อการทำงานที่ราบรื่น

กิจกรรมที่ผ่านมา