ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมสนับสนุน โครงการบ้านพิงพัก

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ร่วมสนับสนุนปูนก่อ ปูนฉาบ ตราลูกดิ่ง ร่วมกับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) แก่มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสมทบทุนสร้างบ้านพิงพัก ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและศูนย์วินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจรโดยไม่แสวงหาผลกำไร โดยมี นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ประธานโครงการ ให้้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมที่ผ่านมา