ข่าวสารและกิจกรรม

เทศกาลสงกรานต์ 2560

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ที่ทกำลังมาถึงในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2560

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด จึงได้จัดงานพิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสได้สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน (คุณประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ , คุณอัครภัทร ทองน้ำตะโก และ คุณนวพร ทองน้ำตะโก) และยังเป็นการสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานครื้นเครงต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

กิจกรรมที่ผ่านมา