ร่วมเป็นหนึ่งไปกับเรา

ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครงาน

1
ผู้แทนขายต่างจังหวัด ภาคตะวันตกและภาคใต้ / ภาคตะวันออก
สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
2 อัตรา
ลักษณะงาน
 • วางแผนการขาย
 • เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและแก้ไขปัญหา
 • ปิดการขาย
 • ทำรายงานการขายและการเข้าพบลูกค้า
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. หรือ ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในด้านงานขาย 2 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายกลุ่มวัสดถุก่อสร้าง หรือมีประสบการณ์ผู้แทนขายในภาคที่สมัครจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี มีทักษะในการสื่อสารนำเสนอที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใช้งาน
2
เจ้าหน้าที่เทคนิคบริการ
สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
3 อัตรา
ลักษณะงาน
 • ตรวจเยี่ยมลูกค้าที่ไซต์งานก่อสร้างให้คำปรึกษา/ให้คำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างถูกวิธี
 • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.
 • ปริญญาตรี ในด้านวิศวกรรม ก่อสร้าง
  หรือช่างทุกสาขา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักงานบริการ
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3
ช่างทั่วไป
สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
2 อัตรา
ลักษณะงาน
 • ก่อ ฉาบ สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์
 • ก่อ ฉาบ ตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 • งานช่าง งานซ่อมแซมทั่วไป
 • ผลิตชิ้นงานปูนตัวอย่าง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3- ปวส
 • มีทักษะงานช่างทั่วไป
 • สามารถไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
 • หากขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4
พนักงานขับรถ 4 ล้อใหญ่ส่งปูนถุง
สำนักงานใหญ่ นนทบุรี
3 อัตรา
ลักษณะงาน
 • ขับรถส่งสินค้าในกรุงเทพ-ปริมณฑล
 • ขนส่งและจัดเรียงสินค้าให้ลูกค้า
คุณสมบัติ
 • ขับรถ 4 ล้อใหญ่ได้และมีใบขับขี่
 • รักงานบริการ ใจเย็น อัธยาศัยดี
 • รู้เส้นทางพอสมควร
5
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
โรงงานจังหวัดราชบุรี
4 อัตรา
ลักษณะงาน
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต ควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตราฐาน
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต ควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตราฐาน
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ ควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตราฐาน
 • กำหนดแนวทางควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
 • ติดตามวิเคราะห์ปัญหาที่เกิด เพื่อหาแนวทางการป้องกันและจัดทำรายงานเพื่อชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 • ควบคุมและตรวจสอบระบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงาน ณ โรงงาน อ.เมือง จ.ราชบุรี
คุณสมบัติ
 • เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานควบคุมคุณภาพ 1-2 ปี
 • ทำงานเป็นระบบ มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีที่พักอยู่ใกล้โรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6
พนักงานขับรถ 10 ล้อส่งปูนถุง
โรงงานจังหวัดราชบุรี
3 อัตรา
ลักษณะงาน
 • ขับรถเพื่อส่งสินค้าทั่วประเทศ
 • ขนส่งและจัดเรียงสินค้าให้ลูกค้า
คุณสมบัติ
 • ขับรถ 10 ล้อได้และมีใบขับขี่ประเภท 2
 • รักงานบริการ ใจเย็น อัธยาศัยดี
 • รู้เส้นทางพอสมควร
7
ช่างฉาบ
โรงงานจังหวัดราชบุรี
2 อัตรา
ลักษณะงาน
 • ก่อ ฉาบ เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ปูน
คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ใจเย็น รับผิดชอบงานดี
 • ประสบการณ์งานก่อฉาบ 2-3 ปี
8
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องกล
โรงงานจังหวัดราชบุรี
1 อัตรา
ลักษณะงาน
 • ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร
 • ซ่อมแซม และซ่อมบำรุงระบบเครื่องกลของเครื่องจักร และยานยนต์ต่างๆ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปวช-ปวส.เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร 0-2 ปี
 • มีวินัย รับผิดชอบงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในระบบ ISO 9001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9
พนักงานฝ่ายผลิต
โรงงานจังหวัดราชบุรี
20 อัตรา
ลักษณะงาน
 • กรอกบรรจุปูน จัดเรียง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง
 • ขยัน อดทน

สวัสดิการสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่

แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด
184 หมู่ 7 ถนนนครอินทร์
ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130

 • สำนักงานใหญ่ นนทบุรี ติดต่อคุณกุ้ง 083-988-1861
 • สำนักงาน ราชบุรี ติดต่อคุณน้อง 083-989-2924
 • ส่งประวัติสมัครงานได้ที hr@quickcoat.co.th

โทรศัพท์: 02-408-9888
แฟกซ์: 02-408-9888 ต่อ 808