บริษัท ควิกโคทโปรดักส์ จำกัด
เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537


โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านผลิตภัณฑ์ด้านการก่อสร้าง ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมปูนซีเมนต์มอร์ต้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับงานฉาบอิฐมวลเบามากที่สุด ก่อเกิดผลิตภัณฑ์ปูนฉาบที่ดีที่สุดรายแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อปูนฉาบสำเร็จรูปควิกโคท ตราลูกดิ่ง จิงโจ้ และถ้วยทอง

รู้จักเรามากขึ้น


บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537

โดยกลุ่มผู้เชียวชาญหลาย ๆ ด้านได้รวมตัวกันคิดค้นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปูนซีเมนต์
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับงานฉาบอิฐมวลเบามากที่สุด และด้วยการรวมผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ปูนฉาบที่ดีที่สุดรายแรกในประเทศไทย
ภายใต้ชื่อปูนฉาบสำเร็จรูปควิกโคท ตราลูกดิ่ง

นโยบายบริษัท

ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ตรงความต้องการของตลาด ด้วยบริการเหนือคาดหมาย พร้อมพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานที่โปร่งใส เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เราจะก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดปูนเฉพาะทาง ที่ได้รับการยอมรับในทุกกลุ่มลูกค้า โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน พร้อมให้บริการที่เหนือคาดหมาย

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นให้การสนับสนุนและพัฒนาคู่ค้าและพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร โดยการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมา ภิบาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หลังจากได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนแล้ว

การสร้างโรงงานผลิตภายใต้แนวคิดของบริษัทที่ต้องการเน้นคุณภาพของสินค้าที่ดีที่สุด งบลงทุนในการก่อสร้างโรงงานผลิตจึงสูงตามไปด้วย ซึ่งบริษัทก็ได้รับความเมตตาจากคุณพ่อ คุณแม่ของคุณประภารัตน์ ผู้บริหารคนปัจจุบัน ท่านทั้งสองได้มอบที่ดินให้เป็นที่ตั้งโรงงานแห่งแรกของควิกโคท ขึ้นที่จังหวัดราชบุรี

เมื่อมีโรงงานเป็นของตัวเอง การผลิตสินค้าที่ต้องควบคุมคุณภาพ ให้มีมาตรฐาน จึงเป็นหัวใจสำคัญ ทุกกระบวนการ และทุกขั้นตอนการผลิตต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าความต้องการของตลาดจะมากเพียงใด คุณภาพของสินค้า ต้องได้มาตรฐาน เพราะเรายังคงยึดมั่นในปณิธานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทว่า เราจะผลิตแต่สินค้าที่ดีที่สุด ภายใต้แบรนด์ของ ควิกโคท

ต่อมาเมื่อกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด การว่าจ้างโรงงานผลิตภายนอกจึงเป็นอีกช่องทางเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าให้ทันกับการขยายตัวของตลาด โดยโรงงานที่ผ่านการคัดเลือก ล้วนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของควิกโคทอย่างเข้มงวด

ในปัจจุบัน คุณประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์

ผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังการบริหารงานของบริษัทมากกว่า 20 ปี ได้เข้ามาบริหารงานทั้งหมดของควิกโคทอย่างเต็มตัว และด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลท่านได้เชิญชวน ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ร่วมเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้ธุรกิจ

ภายใต้การกำกับดูแลอย่างทุ่มเทของคุณประภารัตน์ บริษัทได้ทำการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานทุกภาคส่วน อาทิเช่น การเพิ่มคลังสินค้าตามจังหวัดต่างๆ การเพิ่มรถขนส่งขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานจัดส่ง การส่งทีมเทคนิคออกเยี่ยมลูกค้าตามไซด์งานและแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธีเพื่อให้ลูกค้าได้ผลงาน ที่ดีที่สุด จากความทุ่มเททั้งหมดนี้ก็เพื่อความพอใจสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับจากเรา ควิกโคท โปรดักส์

ถึงควิกโคทจะพัฒนารุดหน้าไปเพียงใดแต่สิ่งที่คุณประภารัตน์ไม่เคยลืม คือการดูแลทีมงาน ซึ่งเป็นเหมือนคนใครอบครัวเดียวกัน ให้มีความมั่นคง มีความสุข และมั่นใจที่จะร่วมกันนำพาบริษัทให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆกัน ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ลูกดิ่ง จิงโจ้ และถ้วยทอง อยู่ภายใต้การบริหารและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด แต่เพียงผู้เดียว ที่ยืนหยัดมานาน 20 ปี

ควิกโคท ได้ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจโดยใช้คุณภาพของสินค้าเป็นตัวนำ รวมถึงการบริการ เราดูแลลูกค้าในทุกๆกลุ่มอย่าเท่าเทียมกัน ทุกๆ ปัญหาเราเข้าถึง เพื่อน้อมนำมาปรับใช้ในการนำเนินธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้นในแต่ละวัน และเรามั่นใจว่า เพราะเหตุนี้ที่ทำให้ชื่อของ ควิกโคท หรือปูนตราลูกดิ่ง ยังคงครองใจลูกค้าตลอดมา

กิจกรรมที่ผ่านมา